Eti Maden Genel Müdürlüğü Kırka İşletme Müdürlüğünde bulunan Susuz Boraks üretim tesisleri doğalgaz hatlarının yapılması işi firmamız tarafından yapılacaktır. Proje çalışmaları başlamış olup, tesis inşaatına paralel montaj çalışmaları başlayacaktır.